Get Adobe Flash player
صفحه اصلی دانستیهای دینی اهل بیت زندگی نامه شعب ابیطالب

شعب ابیطالب

خرید و فروش با محمد و یارانش،ممنوع
رفت وآمد و معاشرت با محمد و یارانش ،ممنوع
ازدواج با یاران محمد،ممنوع
طرفداری از هواداران محمد ،ممنوع
همه امضا کردند.همه بزرگان قریش.می خواستند عرصه را بر او و همراهانش تنگ کنند.
 alt 
سه سال، این کارشان شده بود. اگر آنها می آمدند جنسی بخرند،یک نفر یکدفعه می آمد و آن را گران تر میخرید.اگر هم میخواستند چیزی را بفروشند،یک نفر پیدا می شد که همان جنس را ارزان تر عرضه کند.سه سال تمام کارشان شده بود همین.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
بازخوانی

پنجشنبه  ۶ تیر ۱۳۹۸
download_adress

تدبر در قرآن

وب سایت هیئت راهیان نور را چگونه ارزیابی می کنید؟