Get Adobe Flash player
صفحه اصلی دانستیهای دینی اخلاق نصایح و حکایات زبان مردم

زبان مردم

شخصى از يكى از دانشمندان پرسيد : مردى با زيبارويى تنها در خانه خلوت كه درهايش بسته است و نگهبانان در خواب و غفلت هستند ، نشسته . با توجه به اينكه هواى نفس اشتها دارد و چيره شده است ، به گونه اى كه عرب گويد:
التمر يانع والناطور غير مانع .
خرما رسيده است و نخلبان از كسى جلوگيرى نكند.
آيا آن مرد مى تواند به قدرت تقوا، پاكى خود را حفظ كند؟
دانشمند در پاسخ گفت : (( اگر او از مه رويان به سلامت بماند ، از بدگويان به سلامت نماند.))
شايد پس كار خويشتن بنشستن ليكن نتوان زبان مردم بستن


الهــــــے: مرحوم اگر مورد رحم تو نباشد          ای وای ز افعال و ز کردار خرابش!!

پنجشنبه  ۶ تیر ۱۳۹۸
download_adress

تدبر در قرآن

وب سایت هیئت راهیان نور را چگونه ارزیابی می کنید؟