Get Adobe Flash player
صفحه اصلی دانستیهای دینی اخلاق نصایح و حکایات نصیحت های لقمان ...

نصیحت های لقمان ...

نصیحت های لقمان ...

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی:
اول این که سعی کن در زندگی
بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم این که در
بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!
و سوم این که در
بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:
اگر
کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر
بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است
و اگر
با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست


الهــــــے: مرحوم اگر مورد رحم تو نباشد          ای وای ز افعال و ز کردار خرابش!!

پنجشنبه  ۶ تیر ۱۳۹۸
download_adress

تدبر در قرآن

وب سایت هیئت راهیان نور را چگونه ارزیابی می کنید؟