Get Adobe Flash player
صفحه اصلی دانستیهای دینی دفاع مقدس وصیت نامه شهداء آموزش اولیه

آموزش اولیه

دو بار کلیک به عکس بعد گزینه advancedبعد در قسمت Stylesheet Classesمقدارهای زیر را می توانید برای حالت های مختلف وارد کنید.

تصویر مورد نظر شما را به قسمت چپ برده

left_of_text

تصویر مورد نظر شما را به قسمت راست برده

right_of_text

 

پس از اضافه کردن تصویر به مطلب خود، با دو بار کلیک کردن روی عکس، از قسمت URLعبارت http://rnn.ir را حذف کنید.

در ضمن در قسمت alternative text نیز عبارتی جهت جایگزین شدن با عکس بنویسید که این عبارت می تواند عنوان مطلب شما باشد.

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
download_adress

وصيتنامه شهدا

وب سایت هیئت راهیان نور را چگونه ارزیابی می کنید؟