Get Adobe Flash player
صفحه اصلی دانستیهای دینی دفاع مقدس وصیت نامه شهداء شرایط درخواست عضویت در صندوق

شرایط درخواست عضویت در صندوق

شرایط درخواست عضویت در صندوق

1-    فرد متقاضی عضویت در صندوق، باید از اعضای هیئت راهیان نور نسیم شهر باشد.

2-    فرد متقاضی عضویت، باید ملزم به پذیرش کلیه مفاد اساسنامه صندوق  باشد.

3-    فرد متقاضی باید مبلغ 150،000 تومان (یکصدو پنجاه هزار تومان) به عنوان پشتوانه بپردازد.

4-    فرد متقاضی متعهد به پرداخت سهم ماهیانه خود می باشد که بصورت سه ماه یکبار به مبلغ 50،000 تومان (پنجاه هزار تومان)است.

5-    عضویت در صندوق دارای محدودیت سنی و جنسیتی می باشد و افراد باید بالای 15 سال و مذکر باشند.

6-    فرد متقاضی باید مورد تایید حداقل دو نفر از اعضای صندوق باشد.

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
download_adress

وصيتنامه شهدا

وب سایت هیئت راهیان نور را چگونه ارزیابی می کنید؟