Get Adobe Flash player
صفحه اصلی دانستیهای دینی ازدواج مسائل حقوقی ازدواج

مسائل نکاح

  «مقاله دوم»

«مسائل نکاح»

در پایان مقاله اول سوالی به این مضمون مطرح شد که «خواستگاری از نامزد دیگری چه حکمی دارد؟»

در ابتدا توجه داشته باشید که منظور از نامزد دیگری در اینجا کسی است که به خواستگار اول جواب مثبت داده نه اینکه صیغه و عقد شرعی بین آنها رخ داده زیرا اگر این اتفاق بیفتد خواستگاری از چنین زنی مطلقا حرام و ممنوع است و مجازات دارد زیرا آن دختر، زن شرعی مرد اول است.

در جواب به سوال بالا به دو نظریه اشاره می گردد:

الف) علمای اهل سنت به استناد چند حدیث نبوی خواستگاری از زنی که توسط دیگری خواستگاری شده و موافقت کرده است ممنوع و حرام دانستنده اند مانند این حدیث که پیامبر فرمود:

«هیچ یک از شما زنی را که قبلا خواستگاری شده خواستگاری ننمایید تا اینکه او ازدواج کند یا منصرف شود.»

ب) عده ای از فقها امامیه مانند شیخ طوسی و شهید اول معتقدند خواستگاری از زنیکه مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است. گروه دیگر مانند شهید ثانی به کراهت عمل نظر داده اند

-- نظر مورد قبول: با توجه به احادیث مورد استناد گروه اول و با توجه به اینکه عمل مزبور اخلاقا نیز زشت و دارای کراهت اجتماعی است خواستگاری از چنین زنی حرام است.

توجه: خواستگاری قبل از موافقت از سوی زن هیچگونه حرمتی ندارد.

-           حال سوالی به این مضمون مطرح می شود که اگر مرد دومی از زنیکه به خواستگاری اولی جواب مثبت داده از چنین زنی خواستگاری کند و بعد از موافقت او را به عقد خود درآورد آیا چنین عقدی باطل است یا صحیح؟

علمای امامیه باتّفاق معتقدند عقد باطل نیست هر چند مرتکب را مستوجب عقاب می دانند زیرا عمل حرامی مرتکب شده» پس آنچه در مورد نهی واقع شده خواستگاری از زنی است که قبلا از او خواستگاری شده و حرمت خواستگاری مذکور، ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ند ارد.{تذکره الفقها،ج2،ص570}

{توصیه برادرانه = هرگز سراغ زنیکه خواستگاری جدّی دارد نرو تا اینکه اوضاع به حالت عادّی برگردد – در مورد این نکته در قسمت روان شناختی ازدواج بیشتر توضیح خواهیم داد}

-           مبحث بعدی :

ماده 1035 قانون مدنی «هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.»

توضیح: ازدواج(نکاح) با اجرای صیغۀ نکاح تحقق می یابد و قبل از آن هیچگونه رابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید حتی اگر زوجین قبل از اجرای صیغه نکاح، تعهد به انجام ازدواج کنند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند، نه تعهد قابل الزامی است، و نه وجه التزام قابل مطالبه است.

توجه: منظور از خسارت که در ماده 1035 آمده غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته اینگونه خسارت بموجب ماده 1036 قابل مطالعه است.

-       -           مقالۀ بعدی: درچه صورتی طرفین ازدواج می توانند مخارجی را که قبل از عقد نکاح صرف کرده اند مطالبه کنند و آیا هدايايي که به هم یا به  ابوين داده اند می توانند مطالبه کنند؟

 

ازدواج

 

ازدواج

 ازدواج

مقاله اول

مقدمه: جایگاه والای خانواده از دیرباز به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی موفقیت ممتازی را در بین کلیۀ تأسیسات حقوقی نوین      و کهن احراز کرده است.

در اهمیت خانواده همین بس که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی خود را بی نیاز ازآن نمی بینند.

لذا سایت مردمی هیأت راهیان نور بر آن شد که در جهت پاسخگویی به برخی سئوالات و کاستن بخشی از مشکلاتی که هم اکنون گریبان گیر جوانان در امر ازدواج شده قسمتی از سایت را اختصاص بر این امر مهم بدهد.

قبل از پرداختن به موضوع باید ذکر شود که این قسمت از مباحث مربوط می شود به بررسی حقوقی و قانونی امر ازدواج که بالتّبع قسمت اعظم آن شامل اتفقات بعد از عقد نکاح است.

بنابراین وقتی دیگر می طلبد که قسمتی از این مبتحث را اختصاص به بررسی های ریشه ای و روانشناختی از امر ازدواج کرد که شامل شناختها از خصوصیات فردی و خانواده ای و اخلاقی و ... است. زیرا بر اساس قاعدۀ معروف اما طرد شده ی «پشگیری بهتر از درمان است» چرا یک جوان قبل از ازدواج بدون اینکه ابتدا از خصوصیات روحی و اخلاقی خود با خبر شود اقدام بر ازدواج عجولانه ای می کند و بعد از اینکه وارد قسمت حقوقی و قانونی ازدواج (مانند مهریه و نفقه و ...) می شود. تازه پی به این امر می برد که در انتخاب خود اشتباه کرده است.

پس به امید خدا سعی بر این داریم که در کنار مباحث حقوقی خانواده به مسائل روانشناختی این امر قبل از ازدواج نیز بپردازیم.

·          مبحث اول

الف) تعریف ازدواج(نکاح): «ازدواج رابطه ای است حقوقی – عاطفی که بویسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند، و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است»

ب) خواستگاری: خواستگاری همیشه از طرف مرد(جنس مذکر) انجام می گیرد. این امر حتی در بین حیوانات نیز دیده می شود زیرا مطابق با آئیین فطرت است. خواستگاری یعنی درخواست مرد از زن برای ازدواج.

ج) نامزدی: عمل خواستگاری قبل از عقد و اجرای صیغه(نکاح) صورت می گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شود این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی میگویند.

ماده 1034 قانون مدنی«هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد»

از موانع نکاح می توان به زنی اشاره کرد که دارای شوهر است یا از محارم (نسبی، سببی، رضاعی) باشد و یا در عدۀ رِجعیّه باشد {عدۀ رجعیّه= یعنی اگر مردی همسرش را طلاق رجعی داده در مدت عدّه برای شوهر حق رجوع وجود دارد در این مدت مرد دیگری نمی تواند از این زن خواستگار کند}

مقاله بعدی: آیا می توان از نامزد دیگری خواستگاری کرد و اگر این خواستگاری منجر به عقد نکاح شود صحیح است؟

این مقاله انشاء الله در پست بعدی  بحث خواهد شد

 

شنبه  ۳ فروردين ۱۳۹۸
download_adress

تدبر در قرآن

وب سایت هیئت راهیان نور را چگونه ارزیابی می کنید؟