شرایط درخواست وام

شرایط اخذ وام قرض الحسنه عادی و قرض الحسنه ضروری